Gọi Ba Số Không (000) (Calling triple zero - Vietnamese)

Tài nguyên tiếng Việt để thực hiện cuộc gọi ba số không (000) (Vietnamese resources for making a triple zero call).

Triple Zero Victoria quản lý các cuộc gọi ba số không (000) tại Victoria và cung cấp các dịch vụ nhận cuộc gọi khẩn cấp 24 giờ và gửi thông tin khẩn cấp cho cảnh sát, cứu hỏa và cứu thương.

Triple Zero Victoria cũng cung cấp dịch vụ nhận cuộc gọi và gửi thông tin đi cho các trường hợp khẩn cấp không đe dọa đến tính mạng liên quan đến bão hoặc lũ lụt thông qua số 132 500.

Luôn gọi ba số không trong trường hợp khẩn cấp. Trường hợp khẩn cấp là một tình huống nghiêm trọng, bất ngờ và thường nguy hiểm đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức. Trường hợp khẩn cấp bao gồm nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe và/hoặc tài sản.

Khi gọi ba số không trong trường hợp khẩn cấp, quý vị cũng có thể yêu cầu có một thông ngôn viên.

Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin khi nào thì nên gọi ba số không và những gì sẽ diễn ra khi gọi ba số không trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu quý vị không hiểu thông tin này, hãy nhờ thành viên gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm giúp đỡ.

Triple Zero process (Vietnamese)
PDF 841.97 KB
(opens in a new window)
Things to remember (Vietnamese)
PDF 221.52 KB
(opens in a new window)
Calling Triple Zero (Vietnamese)
PDF 308.07 KB
(opens in a new window)

Updated