Повикување тројно нула (000) (Calling triple zero (000) - Macedonian)

Македонски ресурси за остварување тројно нула (000) повик (Macedonian resources for calling triple zero).

Triple Zero Victoria управува со повиците на triple zero (Три Нули) (000) во Викторија и нуди 24-часовни услуги за примање на телефонски повици и испраќање помош од полицијата, противпожарните служби и брза помош.

Triple Zero Victoria исто така прима телефонски повици и испраќа помош во итни случи кои не се опасни по живот, вклучувајќи невреме или поплава, преку телефонскиот број 132 500.

Во итен случај, секогаш јавете се на Три Нули. Итен случај е сериозна, неочекувана и често опасна ситуација на која треба веднаш да се одговори. Тоа вклучува опасност по живот, здравје и/или имот.

Кога се јавувате на Три Нули во итен случај, исто така може да побарате преведувач.

Ве молиме прочитајте подолу за повеќе информации кога да се јавите на Три Нули и што може да очекувате кога ќе се јавите на Три Нули во итен случај.

Ако не ги разбирате овие информации, побарајте помош од член на семејството, пријател или сосед.

Triple Zero process (Macedonian)
PDF 5.75 MB
(opens in a new window)
Things to remember (Macedonian)
PDF 214.05 KB
(opens in a new window)
Calling Triple Zero (Macedonian)
PDF 302.53 KB
(opens in a new window)

Updated