فراخوانی تریپل صفر (000) (Calling triple zero - Persian)

منابع فارسی برای برقراری تماس سه گانه صفر (000). (Persian resources for making a triple zero call).

Triple Zero Victoria تماسهای تلفنی سه صفر (۰۰۰) را در ویکتوریا اداره می نمایند و ۲۴ ساعته پاسخگوی تماسهای تلفنی بوده و توسط پلیس آتش نشانی و آمبولانس خدمات ارسال می نماید.

Triple Zero Victoriaهمچنین تماس تلفنی و ارسال کمک را با شماره تلفن ۱۳۲۵۰۰ در زمینه های موقعیتهای اضطراری که تهدید جانی ندارند از جمله طوفان و سیل ارائه میکند.همیشه در مواقع اضطراری با سه صفر تماس بگیرید. موقعیت اضطراری موقعیتی جدی غیر منتظره و اغلب خطرناک است که نیاز به اقدامی سریع دارد این شامل خطر جانی سلامتی و یا دارایی می باشد.

زمانی که به دلیل موقعیت اضطراری با سه صفر تماس میگیرید شما میتوانید مترجم نیز تقاضا کنید.

لطفا به اطلاعات زیر مراجعه کنید تا بدانید چه زمانی میتوانید با سه صفر تماس بگیرید و زمانی که در موقعیت اضطراری با سه صفر تماس میگیرید چه انتظار داشته باشید.

اگر این اطلاعات را درک نمیکنید از یکی از اعضای خانواده دوست یا همسایه کمک بگیرید.

 
Triple Zero process (Farsi)
PDF 5.81 MB
(opens in a new window)
Things to remember (Farsi)
PDF 150.01 KB
(opens in a new window)
Calling Triple Zero (Farsi)
PDF 344.94 KB
(opens in a new window)

Updated